LAKBERENDEZÉSI TANÁCSADÁS - RÉSZLETEK

German Flag
My Cart

Kosár

Általános szerződési feltételek

 

Természetes személy vagy gazdasági társaság (továbbiakban Vevő) és a Kimmel International Kft. – mint kereskedő (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és előleg összeg megfizetésével lép hatályba. Az áru visszaigazolásával és az előleg megfizetésével létre jött szerződést, a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi.

Az Eladó köteles a megrendelt bútort vagy bútorokat, a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

Eladó magára nézve kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételein, különösen az ár tekintetében nem változtat. Az egyes kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy hamis-téves-valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik.

Az az időpont, amikor megrendelését személyesen telephelyünkön (1134 Budapest, Róbert Károly körút 57.) aláírta vagy rendelését interneten keresztül hozzánk eljuttatta és az arra válaszként kapott árajánlatban feltüntetett előleg összeget valamilyen módon megfizette. Ezzel egyidejűleg a megrendelő és a Kimmel International Kft. között adásvételi szerződés jön létre.

A vételár a termékek mellett feltüntetett Ft ár. Az árak bruttóban értendőek, tehát az ÁFA-t tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az internetes oldalunkon lévő terméknél feltüntetett képek nem minden esetben adják vissza a termék pontos mását, ill. a szövetminták-faminták, fényképek a felhasználók monitorjain a képernyőbeállítások egyediségei miatt nem mindig valósághű színeket adnak vissza. Ezek rajtunk kívülálló hibák, amikért felelősséget nem vállalunk.

A rendelés leadásának feltétele a vevő nevének, számlázási címének és a szállítási címének megadása. A Vevő választása szerint a bútort weboldalunkon, raktárunkban, bemutatótermünkben vagy e-mailben is megrendelheti. A megrendelés követően – ha a termék nincs raktáron – a megrendelést továbbítjuk a gyártónak, aki 1-2 nappal később jelzi, hogy tudja-e küldeni a terméket a következő áruszállítással. A Vevőt telefonon vagy e-mailben értesítjük a szállítási idővel kapcsolatban. Ha megfelel a szállítási idő, előleget kérünk be, mely a vételár 50%-a.

Az Eladó akkor tekintheti teljesítettnek a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. Az áru megérkezéséről történt értesítés szóban, írásban, telefonon vagy elektronikus levél formájában történhet. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési elérhetőségeit bármely okból megváltoztatja, úgy köteles az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

A kiszállítás költségeit áraink nem tartalmazzák. A szállítás külső fuvarozó cégekkel történik! A szállítás súly és irányítószám alapú! Vagyis függ a termék súlyától és a helyszíntől: megyeként változó összegű szállítási díjaik vannak!

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy ha a megrendelt bútor nem fér be a kívánt helyre az ajtón keresztül, nem áll módunkban visszavenni a terméket! Valamint házba szállítást ablakon vagy erkélyen keresztül nem végzünk! Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 8 munkanapon belül történik az Eladótelephelyén vagy igény esetén – külön díjazás ellenében – házhoz szállítással.

Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételárhátralékot – vagy az eladónak személyesen vagy házhoz szállítás esetén az átadás-átvétel előtt – maradéktalanul megfizesse. Amennyiben a 8 munkanapos határidő eredménytelenül telik és a Vevő a bútort nem veszi át, és nem fizeti ki, úgy a vevő újra értesítése után az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort újra értékesíteni, illetve a befizetett előleget megtartani. Amennyiben a bútort a Vevő késedelmesen veszi át, úgy Eladó a késedelem időtartamára a mindenkori késedelmi kamat mellet jogosult 2500 Ft/hét tárolási költség felszámítására, melyet Vevő legkésőbb az átadás-átvételkor köteles a vételárhátralékkal egyidejűleg Eladó részére megfizetni. Ha a terméket hosszabb időtartam elteltével sem szállítja el a megrendelő, akkor az eladó akár zálogjoggal is élhet. A bútor átadásával, vagy az a meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.

A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagolódobozok sértetlenségét- telítettségét, a vitrin- és üvegalkatrészeket és tartozékokat. Amennyiben a bútor megfelel az eredeti rendelésnek, úgy ezt a Vevő a bútor átvételénél köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két napon belül írásban – e-mailben – kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.

A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár, teljes egészében befolyt az Eladóhoz. Az előleg a vételár 50%-a. Az előleg és hátralék fizetése történhet banki átutalással vagy banki befizetéssel vagy akár a személyes megrendeléskor a telephelyen történő kp. fizetéssel is. Banki átutalás esetén a Vevő e-mail címére díjbekérőt küldünk, melynek befizetése esetén a rendszer elektronikus számlát állít ki. Amennyiben a Vevő az Eladó felé történő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Eladó nem köteles a rendelést elindítani vagy teljesíteni és jogosult a szerződéstől elállni, továbbá kárának megtérítését követelni. A bizonytalan forint árfolyam miatt az árak változhatnak, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A szállítási idő maximum 3-12 hét. A várható szállítási határidők becsült határidők, a megrendelt termék szállításának időpontja eltérhet a szerződésen feltüntetett időponttól.

Az ettől eltérő szállítási időt az Eladó külön jelzi írásban a Vásárló felé, amint erről az illetékestől információt kapott.

Az Eladó mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza, így különösen de nem kizárólag, ha az eladó teljesítési késedelme sztrájkra, elemi csapásra, természeti akadályra, háborúra, világjárványra, vírusra stb vezethető vissza, illetőleg ha a késedelmet külföldi vagy belföldi hatósági intézkedés, a vámeljárás elhúzódása, határvárakozási idő vagy fuvarozási akadály okozza.

 Az eladó a bútor szállítási határ idejének módosítási jogát fenntartja és a gyártók által megadott gyártási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállal! A bútorok lapra szerelt állapotban, karton dobozokban érkeznek.

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Kimmel International Kft.. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (Pl. szállítók,szerelők) átadja. Az alvállalkozók a Kimmel International Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott e-mail címen a Kandy International Kft. ügyfeleit jövőbeni akcióiról, ajánlatairól értesítheti.

Az alábbi jogszabályokból tájékozódhat minden vásárlónk az adatkezelés törvényes kereteiről:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Cégünk személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjt és kezel. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@kandy.hu címen. A személyes adatok törlését az info@kandy.hu címen lehet kérni.

Amennyiben bútora kicsomagolása vagy összeszerelése után gyártási hibát vagy a szállítás során történt sérülést talál, kérjük, amennyiben lehetséges, fényképezze le a sérülést, és küldje el nekünk e-mailben a hello@kimmelgyerekbutor.hu e-mail címre. Így könnyebben és gyorsabban fogunk tudni Önnek segíteni. :)

A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk. biztosít bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén. A garanciális ügyintézés további részleteire a Ptk-ban a 49/2003.(VII.30) GKM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX.22) Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak.

A Vevő szavatossági,illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy:

 • - nem tartották be a bútor kezelési-, használati-,illetve karbantartási-utasításait,
 • - a bútort nem rendeltetésszerűen használták, A rendeltetésszerű használat körébe tartozik a bútorvevő általi elhelyezése, tárolása körülményeinek megfelelő biztosítása is
 • - a bútort megváltoztatták, átalakították,
 • - alkatrész (kárpit stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,
 • - ha házhoz szállítást nem az Eladó megbízottjai végezték, (Vevő általi szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik.)
 • - a csomagolóanyag nem szakszerű eltávolításával okozott sérülésekért az eladó csak akkor felel, ha a csomagolóanyag eltávolításában megbízottja, vagy munkavállalója működött közre.
 • - a lapra szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg. (Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor.)

A bútorokat kérjük minden esetben rögzítsék a falhoz a gyermekek védelme érdekében, illetve javasoljuk a szekrény- és fiókzár használatát.

A Vevő a rendelés leadásakor kijelenti és igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket átolvasta, megértette, és mint szerződéses akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, ugyanakkor a termék átvételekor a számlát megkapta.

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Erről az eladót vagy elektronikusan vagy az ügyfélszolgálaton keresztül kell bizonyíthatóan tájékoztatni.

Online vásárlás esetén a vásárló az áru átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Figyelem! Fontos tudni, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

Kiszállított terméket érintő elállás esetén a vásárló köteles a termék vásárlóhoz történő szállításával és onnan visszaküldésével kapcsolatos költségeket állni. A vételár visszafizetését csak a használatba nem vett, hiánytalanul, sérülésmentesen, sértetlen csomagolással visszaszolgáltatott termék(ek) esetén teljesítjük. Lapra szerelt terméket összeszerelt állapotban nem áll módunkban visszavásárolni.

Ha a vásárló az árut visszaküldi vagy személyesen átadja az eladó telephelyén, a vásárlást igazoló számla eredeti példányát is mellékelni szükséges. Kérjük, hogy az áru visszaküldését ügyfélszolgálatunkkal előzetesen egyeztesse. A vételár visszafizetése készpénzben, vagy átutalással történik. Ha készpénzes visszatérítést kér, csak előre egyeztetett időpontban valósítható meg. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.

Az akciók időtartama alatt az árgarancia szolgáltatásunkat nem áll módunkban teljesíteni. Az akciók ideje alatt feltüntetett árak, csak és kizárólag az akció napján leadott rendelésekre vonatkoznak. A korábban leadott (akció előtt) rendelésekre az árkompenzáció lehetősége kizárt.


Jogvita esetén a Felek elsősorban közös megegyezésre törekszenek. Közös megegyezés hiányában a Felek a szerződésből eredő minden jogvitájuk elbírálására a Magyar Gazdasági és Iparkamara mellett működő Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.